Peter Nilsson

Peter Nilsson

Författare och lyriker, f. 1976.

 

Uppvuxen i Visby på Gotland men har också bott en kortare tid i USA. Numera bosatt i Hälsingland. Sedan ungdomsår har Peter alltjämt haft ett intresse i filosofi, sagor, mytologi, legender och mystik. Runologi är också ett ämne som intresserar. Antik historia och österländska visdomsläror tenderar också att fascinera.

 

Peter inledde studier i litteraturvetenskap och litterär gestaltning men övergav dessa till förmån för sitt eget skrivande. Han har prövat på mycket men inte blivit helt ett med det ena eller det andra i vare sig övertygelse eller kall, förutom då det skrivna ordet och vadhelst annat hans musa dikterar.

 

Vidare, minns Peter tillbaka till en ålder av tio och misstänker att det var där någon gång som författarskapet började kultiveras på allvar. Genom att som barn bygga egna berättelser utifrån karaktärerna i andras verk, skapa nya äventyr eller episoder utanför de officiella, för eget bruk och nöje naturligtvis, förmådde han favoritberättelserna att fortgå. Sedan, när han var något äldre, började Peter laborera med poesi, mest som ett sätt att väva fram ett mentalt bildspråk av abstraktioner och ordvrängeri, sedan fånga dessa i nya synteser och liknelser. Lyriken finns alltid i grunden för hans författarskap men är inte ledstjärnan.  Även om många nog skulle sortera in det Peter nu skriver i kategorin fantasy så är han själv motvillig att göra en sådan begränsande distinktion. Han menar hellre att hans personliga stil är genreöverskridande. Den bara är vad den är.

 

Någon gång under sent nittiotal lades grunden till det projekt som senare skulle utmynna i det Peter nu vigt större delen av sitt vuxna liv åt – nämligen boksviten Undergångens Arkitekter, som tagit närmare sjutton år att sammanställa. Det är en episodisk berättelse som egentligen bara utgör upptakten till en annan planerad serie. Första delen av Undergångens Arkitekter (Architects of Doom) har översatts till engelska och därmed är det med ”The Redemption of Rain, Part I” som han också gör sin författardebut. Part II och Part III följer strax därefter. De övriga delarna i sagan är färdigskrivna men är i dagsläget ännu inte översatta.

 

Avslutningsvis. Inspirationskällor inom litteraturen inkluderar klassiska verk såväl som de mer kontemporära. Peter läser gärna Gunnar Ekelöfs modernistiska lyrik eller Kafka likväl som Robert E. Howards fantasy berättelser eller Valerio Massimos historiska äventyrsromaner. Den Oändliga Historien av framlidne Michael Ende, framhåller han som ett synnerligen mästerligt manifest av gränslös fantasirikedom. En enastående hyllning till den sanna magin och storheten i det lilla. Passionen.

 

 
Bokförlaget K&R AB