Laila Lindberg

Laila Lindberg

Laila Lindberg, f. 1946 - 2014, har skrivit boken som räddar liv. Den visar att man kan förebygga kriminalitet och apati/uppgivenhet förorsakade av traumatiska upplevelser. Bokens innehåll ger möjligheter till obegränsade besparingar så väl ekonomiska som humanitära. Laila Lindberg har tillsammans med fil.lic. Kerstin Gildebrand och fil. lic. Gunhild Westman utvecklat metoden lekarbetspedagogik med början 1977.

 

1993 började hon vidareutveckla metoden för arbetet med förskolebarn med traumatiska upplevelser.  Hon har sen dess använt metoden med stor framgång i arbetet med barn med krigsupplevelser. I leken kan man mötas och på det ickeverbala planet gestalta sina upplevelser trots att man inte förstår varandras talade språk. Leken är viktig för alla barns lärande och utveckling. Det är genom leken barnet utvecklar sin empatiska förmåga.

 
Bokförlaget K&R AB