Katarina Forsberg Pettersson

Katarina Forsberg Pettersson

Katarina Forsberg Petterson är född 1965 och upp-vuxen i Ljusne. Där är hon också bosatt med sin familj. Sedan år 2008 bedriver hon sitt eget företag HelaAlltet som erbjuder kurser och föreläsningar i personlig ut-veckling, healing samt energimedicin, läran om hur den levande energin fungerar.


Hon erbjuder också vägledning som medium. Detta efter en treårig utbildning hos Terry Evans till Medium och Andlig Healer samt medial undersökning av hus. Kata-rina har även en ettårig terapeututbildning i Samtals- och RealEasemetoden för Eva Sati Lagnefeldt i Stockholm.


I sitt tidigare yrkesliv har hon arbetat inom handeln och vården och är utbildad undersköterska och mentalskötare inom psykiatrin. Katarina har även varit fackligt och poli-tiskt engagerad.

Hennes stora intressen är att umgås med familjen och att vara ute i naturen. Hon ägnar sig gärna åt meditation och yoga samt läsning, gärna då djupa andliga böcker t.ex. av författaren Echart Tolle. Hon tittar inte på TV, älskar få-gelsång och vatten och hon är barnsligt förtjust i änglar, stjärnor, stenar och kristaller, viktiga grundpelare i hen-nes verksamhet.

Företagets webbadress är www.helaalltet.se 

 
Bokförlaget K&R AB