Karin Sandström

Karin Sandström

Karin Sandström, "En hälsingegårdshistoria från 1535. Sörböle Gård i Mo"

Foldern, 28 sidor, innehåller gårdens släktsaga samt bilder på bl.a. de målningar som fanns med i ansökan till Världsarvet.

 

 
Bokförlaget K&R AB