Bo C´Ollinii

Bengt Lindstedt Bo C´Ollinii

Om jag en gång skulle skriva en bok så skulle det ske under namnet Bo C´Ollinii Bo som bo, C´Ollinii efter Georg Henric Collini skaparen av Bollnäs tätort efter vistelse i Amerika på 1800-talets mitt. Tyckte det var fyndigt, bor i Bollnäs. I kyrkoböckerna är mitt namn Bengt-Göran Lindstedt, till vardags kallad Bengt, 74 år, debuterar med boken ”Sonny Capone”, på engelska. Pensionär efter att tjänat staten inom universitets- och högskoleväsendet för att därefter arbetat inom den kommunala sektorn i princip fram till min pension för ca tio år sedan.

Fortsatte med vanan från mitt arbete att söka information, kom i kontakt med FBI;s arkiv i USA, Al Capone, hans son Sonny Capone, nyfiken. Mitt intresse för Mr. Sonny Capone inleddes för så där sex år sedan för att till och från ägna mig åt honom tills denna bok kom till tryck den 25 januari 2018 på dagen sjuttioett år efter bortgången av Mr. Sonny Capones far Mr. Al Capone, ca 11 månader före Mr Sonny Capones 100- årsdag.


 Bengt Lndstedt har också pubicerat Boken om Astrid, en biografi över hans mor, vardagshistoria utirån ett 1900-tals kvinnoperspektiv. 

 
Bokförlaget K&R AB