Bengt Enkvist

Bengt Enkvist

Bengt Enkvist, f. 1934 i Ytterbergsbyn, Sveg. Debuterar med boken "Rapport från ett kronvrak".

 

Rapport från ett kronvrak är en dokumentation som speglar ett livsöde präglat av kamp för rättvisa. Författaren Bengt Enkvist f. 1934 drabbades som fyraåring av polio som förstörde hans högra arm. Olika händelser förknippade med detta har under hans liv format honom till en sällan skådad kämpe. Han har klarat att göra allt som fullt friska personer kan göra och långt mer därtill. Vid mönstringen sorterades han bort som ”kronvrak”, därav bokens titel.  Bl.a. denna händelse har präglat och utrustat honom med osedvanligt stor kampvilja. Budskapen har han förmedlat i skrift, teater och sång. Globala och nationella orättvisor engagerar honom och han har under 40 av sina 80 levnadsår varit engagerad inom det Socialdemokratiska partiet, för vilket han agiterar i denna bok.


 

 
Bokförlaget K&R AB