Lisa Andersson

Bokförlaget K&R AB

Lisa Andersson

Lisa Andersson, f. 1954, utbildade sig till sjukgymnast i England och började tidigt intressera sig för hur organisationen påverkar livskvalitet, arbetsmiljö och resultat.

Hon är författare till ”Att få leva tills jag dör – om ett rehabiliterande synsätt” (Fortbildningsförlaget 2005) och föreläser sedan många år tillbaka i en mängd ämnen kring vård och omsorg.

Hon fokuserar på att utveckla en mänsklig miljö både för den som får och den som ger vård och omsorg. Hon är speciellt intresserad av hur man uppnår en kompetent organisation.

Att arbeta i team kräver kunskap och kompetens hos individen, gruppen och organisationen, men saknas alltför ofta på en eller flera nivåer. Detta kan leda till onödigt lidande, en stressig och frustrerande arbetsmiljö samt ett slöseri med resurser.

Efter att ha utbildat och handlett ett stort antal team har Lisa utvecklat metoden Teampusslet© där teamet får en enkel och tydlig metod där man gemensamt kan identifiera och lösa problem. Metoden kan användas både av traditionella team och av dagens mer löst sammansatta team där medlemmar från olika verksamheter sammanstrålar i ett möte som därmed blir det centrala verktyget i teamarbetet. Metoden sparar tid och energi, tar tillvara på allas kompetens och ger förutsättningar för att arbeta i team – på riktigt.