Icke sa Micke

Bokförlaget K&R AB

Icke sa Micke!

Titel: Icke sa Micke

Författare: Lasse Jansson

ISBN: 9789185903566

 

Pris: 149:-

Icke…sa Micke! av Lasse Jansson, f. 1951.

 

Boken handlar om mellanstadieläraren Micke, om hans uppväxt och familj och främst om hans arbete som lärare och hans relationer till kollegor, elever och deras föräldrar.

 

Vad behöver göras för att vi ska få ett socialt hållbart samhälle där människor får vara olika? Micke ser den utsatthet barn lever i och framför allt om hur avsaknad av lekande och relationer, skadar. Lekande barn resulterar i ekonomiska besparingar för kommuner och samhället i stort, då lekandet är där barn lär sig etiskt förhållningssätt. En etik som behövs för att kunna vara i interaktion med andra och inte behöva mobba, vandalisera eller vara självförstörande.

 

Det viktigaste i Lasse Janssons budskap är att vuxna måste börja förstå vad barn själva behöver ha, för att få vara barn när de är barn och ska vara barn. Då är lekandet det mest centrala.

 

Stoppas/hindras lekimpulserna så stoppas barnens personliga utveckling och samhället förlorar en ut-vecklingspotential av enorma mått.